Strategie

Despre

Strategie

Strategia noastră este de a promova practici agricole durabile și regenerative care maximizează productivitatea, reduc impactul asupra mediului și asigură profitabilitate pe termen lung. Credem că prin investiții în fermieri, comunități și mediul înconjurător, putem construi un sistem alimentar rezilient și durabil, care aduce beneficii pentru toți.

Scopul nostru

Vaci fericite
Lapte sănătos
Clienți mulțumiți
Scopul DN AGRAR este de a produce, cultiva și distribui produse agricole pentru a satisface cererea consumatorilor. Aceste produse includ culturi, animale, produse lactate și alte produse agricole de bază.

Obiectivele DN AGRAR sunt creșterea eficienței, crearea de valoare pentru acționari și asigurarea unor practici de producție durabile. Toate acestea implică gestionarea resurselor, cum ar fi terenurile, apa, gunoiul de grajd și forța de muncă, precum și utilizarea tehnologiei și a inovării pentru a îmbunătăți randamentele și a reduce costurile.
 
Pe lângă satisfacerea nevoilor clienților și consumatorilor, DN AGRAR joacă, de asemenea, un rol important în economie și societate în ansamblu, oferind oportunități de angajare, sprijinind comunitățile rurale și contribuind la securitatea alimentară și bunăstarea generală a populației. DN AGRAR este unul dintre principalii parteneri ai centrului medical Maria Beatrice, un centru medical pentru copiii cu dizabilități.

Viziunea noastră

Furnizarea de
produse lactate
de înaltă calitate

Furnizarea de produse lactate de înaltă calitate: Fermele DN AGRAR își propun să producă lapte și produse lactate de înaltă calitate care îndeplinesc sau depășesc standardele industriei românești în ceea ce privește gustul, nutriția, calitatea și standardele de siguranță. Toate produse în România.

 

Sustenabilitate: Toate fermele grupului DN AGRAR au viziunea de a fi sustenabile, atât din punct de vedere ecologic, cât și financiar. Scopul este de a minimiza impactul asupra mediului prin practici precum reducerea deșeurilor, conservarea apei și a energiei, utilizarea surselor regenerabile de energie, gestionarea gunoiului de grajd.

 

Bunăstarea animalelor: Fermele DN prioritizează bunăstarea animalelor
noastre, asigurându-se că sunt tratate foarte bine, sunt sănătoase, au acces la condiții de viață confortabile și sunt supravegheate 24/7 de către medicii veterinari.

 

Implicarea comunității: DN AGRAR își propune să fie un participant activ în
comunitate, sprijinind afacerile locale, oferind sponsorizări și interacționând cu localnicii prin evenimente, excursii și activități de informare educațională.

 

Inovare și creștere: Viziunea DN AGRAR este de a ne extinde operațiunile, de a
investi în noi tehnologii și echipamente și de a adopta noi practici agricole pentru a rămâne competitivi și a continua dezvoltarea afacerilor grupului.

Factori de creștere

Îmbunătățirea sustenabilității:
Întreprinderile agricole trebuie să fie durabile pe termen lung, ceea ce înseamnă reducerea la minimum a impactului negativ asupra mediului și asigurarea viabilității terenurilor și a resurselor utilizate. Practici precum rotația culturilor, conservarea solului și reducerea utilizării îngrășămintelor chimice contribuie la atingerea acestui obiectiv.
Creșterea productivității:
DN AGRAR trebuie să fie eficient pentru a rămâne competitiv, astfel încât îmbunătățirea productivității este un obiectiv cheie. Acest lucru implică investiții în noi tehnologii, optimizarea gestionării lanțului de aprovizionare, digitalizarea operațiunilor, stabilirea de obiective și formarea personalului.
Diversificarea produselor și a piețelor:
Întreprinderile agricole pot fi vulnerabile la fluctuațiile cererii și la modelele meteorologice, astfel încât diversificarea poate contribui la reducerea riscurilor. Aceasta include cultivarea de culturi diferite, explorarea de noi piețe și/sau extinderea către produse cu valoare adăugată, cum ar fi culturile speciale.
Creșterea rentabilității:
Acesta este scopul final al oricărei companii durabile. Maximizarea profiturilor poate fi obținută prin diverse acțiuni, cum ar fi optimizarea randamentului culturilor, reducerea costurilor, explorarea de noi piețe, creșterea producției de lapte și diversificarea.
Construirea unor relații puternice:
Construirea unor relații puternice cu furnizorii, clienții și organizațiile locale este esențială. Acest lucru poate ajuta DN AGRAR să obțină acces la noi piețe, să găsească noi furnizori și să construiască o bază de clienți loiali.

Rusu Mircea Marian

Marian este absolvent al Universității “1 DECEMBRIE 1918” din Alba-Iulia – Facultatea de Științe, Specializarea Cadastru, și este autorizat profesional, începând cu anul 2012, pentru realizarea lucrărilor de geodezie și cadastru, categoria B.

Face parte din echipa DN AGRAR din 2009, începându-și activitatea ca inginer topograf. Datorită devotamentului său și performanțelor acumulate în cadrul companiei, începând cu anul 2011, ocupă funcția de Director Tehnic în cadrul DN AGRAR GROUP SA și este responsabil de activitatea Departamentului de Topografie.

Dan Bogdan Ioan

Bogdan și-a început cariera în cadrul DN AGRAR, ca șef de fermă la SC DN Agrar Berghin SRL, între 2012 și 2017, iar începând cu anul 2017 ocupă funcția de manager al producției vegetale în cadrul DN AGRAR GROUP SA.

Este responsabil de organizarea și planificarea lucrărilor agricole din cadrul DN AGRAR, de calitatea și cantitatea de culturi care se produc anual, pentru procesele de tratare și depozitare a loturilor de semințe, precum și pentru coordonarea întregii echipe de agronomi din cadrul companiei.

Este absolvent al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca – Facultatea de Agricultură, specializată în agricultură și deține un master în agricultură ecologică, absolvit în 2011. El este profesionist autorizat de ANF, este un sortator autorizat de CNGSC România și este autorizat de ITCSM România.

Mihaela Laura Nicula

Mihaela este Contabil Șef în cadrul DN AGRAR, din 2011. Ea asigură organizarea activității financiar-contabile, activitatea societății și răspunde de îndeplinirea la timp a obligațiilor față de bugetul de stat și față de terțe părți.

Este absolventă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și deține un master în Audit Contabil. Ea este autorizat profesional ca expert contabil și este membru al CECCAR din 2010.

Înainte de a se alătura echipei DN AGRAR, Mihaela a fost analist credite juridice și membră a comitetului de aprobare a creditelor în cadrul unei companii de asigurări, instituție bancară, precum și un economist într-o companie cu un profil similar.

Ștefan Gabriel Țico

Gabriel deține funcția de director economic în cadrul DN AGRAR, din 2008.

“Fiind la început de drum, DN AGRAR mi-a oferit oportunitatea de a mă dezvolta profesional, alături de o echipă tânără și motivată, care avea un obiectiv îndrăzneț: să devină cea mai mare fermă agrozootehnică din România.”

Este absolvent al Universității “1 DECEMBRIE 1918” din Alba-Iulia și deține un master în Administrație Publică.

Este licențiat în calitate de expert contabil și membru al CECAR din 2011.

Înainte de a se alătura DN AGRAR, Gabriel a lucrat la o companie specializată în prelucrarea metalelor feroase și neferoase.

Trufaș Adina

Adina este absolventă a Academiei de Studii Economice din București și deține un master în Expertiză Contabilă și Audit. Datorită interesului său ridicat în domeniul creșterii animalelor, a urmat cursuri de calificare și s-a specializat în țări precum Irlanda, Anglia, Italia și SUA.

 

Este membră a echipei DN AGRAR începând cu anul 2011, începând ca responsabil al fermei Lacto Agrar.

 

Datorită implicării, experienței și performanțelor acumulate în cadrul fermei, începând cu anul 2015, este managerul fermelor de creștere a animalelor din cadrul DN AGRAR GROUP SA.

 

Hilbertus Peter De Boer

Peter este absolvent al Facultății de Drept și Administrare a Afacerilor din cadrul Universității Leiden, Olanda, precum și al curs de evaluare și modelare financiară la CFI Corporate Financial Institute.

El face parte din echipa DN AGRAR din 2019, în calitate de Manager Financiar Strategic Corporate și Manager Relații cu Investitorii.

Datorită experienței sale, Peter este responsabil pentru conducerea departamentelor administrative ale grupului DN AGRAR din companii, este responsabil de stabilirea și implementarea strategiilor de resurse umane, precum și de strategia de digitalizare a companii din cadrul grupului, prin implementarea unui sistem ERP și a unui software de management pentru agricultură.

Din perspectiva relației cu investitorii DN AGRAR, Peter este responsabil pentru menținerea unei relații eficiente, o comunicare constantă și transparentă, asigurând un parteneriat pe termen lung cu aceștia.

Jan Gijsbertus de Boer

Absolvent al Institutului Superior de Agricultură din Groningen și membru fondator al DN AGRAR, Jan Gijsbertus de Boer are o vastă experiență în domeniul agro-alimentar, acumulată de-a lungul a 20 de ani.

Ajuns în România în 2008, a găsit aici oamenii și condițiile necesare pentru a construi o afacere în agricultură și în special în fermele de lapte.

A pus în practică toate cunoștințele dobândite în anii de conducere de la fermele din Olanda și Germania. Mulțumită eforturilor realizat, DN AGRAR a devenit, în 2022, cea mai mare fermă zootehnică integrată din România.

“Investim pentru că ne dorim să rămânem aici, să vindem aici, să câștigăm împreună: DN AGRAR și România.”

“Prin listarea la Bursa de Valori București, am dorit să ne dezvoltăm prin intermediul pieței de capital și, în același timp, să creșterea interesului investitorilor pentru sectorul agro-alimentar românesc.”