Investors

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor DN Agrar Group S.A.

Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
DN Agrar Group S.A.

Buletin de vot prin corespondenţă pentru acţionari Adunarea Generală Extrordinară a Acţionarilor

Buletin de vot prin corespondenţă pentru acţionari Adunarea Generală ordinară a Acţionarilor

Procura speciala AGEA

Procura speciala AGOA

Nota de Informare referitoare la punctul 3 din Convocatorul AGEA pentru data de 10.11.2021

Completare ordine de zi pentru Convocator AGEA 10.11.2021

Solicitare AM ADVIES BV pentru completare Convocator AGA 10.11.2021

A.M ADVIES BV Propunere membru in C.A Bintintan Cristian Dan

A.M ADVIES BV Propunere membru in C.A Serban Gheorghe Sorin

Buletin de vot prin corespondenta pentru alegere membrii in Consiliul de Administratie

Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor (AGEA) DN Agrar Group S.A. Nr.4 din data de 10.11.2021

Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor (AGOA) DN Agrar Group S.A. Nr.2 din data de 10.11.2021