AGA

Proces verbal al Adunaării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) DN Agrar Group din 28.04.2022

Proces verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) DN Agrar Group din 28.04.2022

Hotărârea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) DN Agrar Group S.A. Nr.1 din 28.04.2022

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) DN Agrar Group S.A. Nr.2 din 28.04.2022

Raportul Auditorului Independent

Completare la ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor DN Agrar Group S.A. din 28.04.2022

Completare la ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor DN Agrar Group S.A. din 28.04.2022

Buletin de vot prin corespondență pentru acționari AGOA 28.04.2022 – Variantă actualizată

Buletin de vot prin corespondență pentru acționari AGEA 28.04.2022 – Variantă actualizată

Procură specială AGEA 28.04.2022 – Variantă actualizată

Procură specială AGOA 28.04.2022 – Variantă actualizată

Situații financiare consolidate pentru anul încheiat la 31.12.2021

Note la situațiile financiare individuale pentru anul încheiat la 31.12.2021

Raportul Administratorilor la situațiile financiare anuale individuale încheiate la 31.12.2021

Raportul Auditorului Independent

Situații Financiare DN Agrar Group S.A. 2021.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

 

Buletin de vot prin corespondență pentru acționari AGOA 28.04.2022

Buletin de vot prin corespondență pentru acționari AGEA 28.04.2022

Procură specială AGEA 28.04.2022

Procură specială AGOA 28.04.2022

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor DN Agrar Group S.A. – 2022

Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor DN Agrar Group S.A. – 2022

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor DN Agrar Group S.A.

Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor DN Agrar Group S.A.

Buletin de vot prin corespondență pentru acționari pentru acționari Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Buletin de vot prin corespondență pentru acționari pentru acționari Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Procură specială AGEA.

Procură specială AGOA.

Notă de informare privind punctul 3 din Convocarea AGEA pentru data de 10.11.2021

Finalizarea agendei pentru convocatorul AGEA 10.11.2021

Solicitare AM ADVIES BV pentru complectare Convocator AGA 10.11.2021

AM ADVIES BV Propunere membru în CA Bintintan Cristian Dan

AM ADVIES BV Propunere membru în CA Serban Gheorghe Sorin

Buletinul de vot prin corespondență pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație.

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) DN Agrar Group S.A. Nr.4 din 10.11.2021

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) DN Agrar Group S.A. Nr.2 din 10.11.2021