Press Release

Acționarii DN AGRAR GROUP SA au aprobat toate propunerile de pe agenda Adunării Extraordinare şi Ordinare a Acționarilor, care au avut loc ȋn data de 10.11.2021. Ȋn cadrul celor două adunări, acționarii prezenți la şedință au aprobat prin vot unanim, toate propunerile de pe ordinea de zi. Principalele decizii aprobate sunt:

  1. S-a aprobat modificarea componenței Consiliului de Administrație, prin majorarea numărului de membri de la 3 la 5, precum şi alegerea celor doi noi membri ȋn persoana domnilor: Sorin Gheorghe Şerban şi Bințințan Cristian Dan, ambii acționari ȋn cadrul DN AGRAR GROUP SA.
  2. S-a aprobat ȋmprumutul de la ING BANK pentru cumpărarea de către Societate a părților sociale deținute de către DN Agrar Gârbova CV ȋn DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, DN AGRAR CÂLNIC SRL Şi PRODAG GÂRBOVA SRL.
  3. S-a aprobat modificarea Actului Constitutiv al Societății, prin eliminarea completă a anumitor articole care vizează acțiunile preferențiale Clasa A şi B, şi care devin “Acțiuni care conferă titularilor drepturi de vot egale ȋn adunările generale ale acționarilor.

Câteva informații despre DN AGRAR GROUP SA:

Debutul companiei DN AGRAR GROUP pe piața de capital, a fost marcat de ȋncheierea cu succes a plasamentului privat de acțiuni, operațiune intermediată de BRK Financial Group, ȋn calitate de consultant autorizat. Prin această operațiune, compania a atras suma de 24.782.465 lei printr-o majorarede capital social, fiind cel mai mare plasament privat de acțiuni ȋncheiat ȋn ultimul an ȋn România, datorită valorii tranzacției.  Pasul imediat următor va fi listarea acțiunilor companiei pe piața AeRO administrată de Bursa de Valori Bucureşti.

“Momentul este unul deosebit de important pentru DN AGRAR GROUP.

Dorim să ne dezvoltăm prin intermediul pieței de capital, care ne va da oportunitatea să facem investiții noi in agribusiness-ul din România.

Chiar dacă am avut o creştere constantă şi stabilă de-a lungul ultimilor ani, suntem entuziaşti ȋn găsirea de oportunități noi de creştere şi dezvoltare în piață. Cu siguranță, vom fi un emitent atractiv pentru toate tipurile de investitori.

De asemenea, suntem ȋncrezători ȋn evoluția și perspectivele Bursei de Valori București și considerăm că succesul datorat plasamentului privat de acțiuni, sugerează un vinteres ridicat din partea investitorilor pentru sectorul de agribusiness.”